Politikker

Solvo har udarbejdet en række politikker vedrørende miljø og klima, samfund, helbred, sikkerhed og arbejdsmiljø samt kvalitet. I arbejdet med at formulere en politik vedrørende virksomhedens samfundsmæssige ansvar, kan man jo passende begynde med et udsagn fra verdens stærkeste pige, Pippi Langstrømpe:

“Når man er ekstra stærk, har man en særlig forpligtelse til at være sød ved andre”.

For når man lever og driver virksomhed i et velfungerende samfund, får man rigtig meget givet. Som vi ser det, har man en forpligtelse til at give noget videre, når man selv er heldigt stillet.

CSR. Klimapolitik. Miljøpolitik. Politikker

Politik for miljø og klima


bevidsthed

Solvo ønsker at være kendt som en miljøbevidst og ansvarlig virksomhed. Vi mener, det er væsentligt for en mindre virksomhed som Solvo at formulere en miljø- og klimapolitik. Også selv om det ikke er et lovkrav at have en sådan for en virksomhed af vores størrelse.

Klima- og miljøspørgsmål er i den grad på dagsordenen – og med god grund. Natur og klima er presset på mange fronter, så det må anses for en bunden opgave at bidrage til en bedring. Folketinget har vedtaget en klimalov, der sætter et ambitiøst mål om en CO2e-reduktion i 2030 på 70% i forhold til udledningen i 1990. Hvis det mål skal nås, må alle bidrage.

Derfor vil Solvo stræbe efter at opnå CO2e-reduktion internt, ligesom vi vil sætte fokus på vores miljøpåvirkning. Eksternt kan vi bidrage ved fortsat at levere automationsløsninger, der effektiviserer produktion mv., så der kan produceres mere for samme eller mindre energi. Endelig vil vi have fokus på, hvordan vores indkøb påvirker miljø og klima.

Kvalitetspolitik

mål

Hos Solvo arbejder vi systematisk og proaktivt med kvalitet.


Vores kvalitetsmål er ret enkle:

Vi vil indfri vores kunders forventninger og krav vedrørende kvaliteten af vores produkter og services.

Vi vil holde vores løfter til vores kunder ved altid at levere den forventede kvalitet og altid gøre det til tiden.

Vi er opmærksomme på, at overlegen kvalitet ikke kommer af sig selv, men derimod afhænger af den enkelte medarbejders evner, værdier og overvejelser. Derfor uddanner vi løbende vores medarbejderteam. Derved sikrer vi, at de kender til og forstår de forskellige processer i forbindelse med vores kvalitetsstyringssystem og er engageret i vores kvalitetspolitik og -værdier i dagligdagen.

Vi er også opmærksomme på, at kvalitet er et dynamisk begreb i konstant bevægelse og forhandling. Derfor evaluerer og måler vi kritisk vores egne processer i en kontinuerlig stræben efter at skabe forbedringer, der afspejler såvel vores kunders forventninger og krav som udviklingen inden for industrien.

Røde Kors Erhvervsklub. CSR. Politikker

Gør det, du er god til


støtte

Solvo støtter via sit medlem af Røde Kors Erhvervsklub de livsvigtige indsatser, Røde Kors har rundt i verden. Vi kan ikke selv tage ud at hjælpe – vi gør det, vi er gode til i stedet. Men vi kan fx støtte organisationer, der gør et kæmpestort arbejde for at forbedre livet for mennesker, der er ramt af krig, kriser og katastrofer.

Hvert år bidrager Solvo desuden økonomisk til Knæk Cancer indsatsen. Vi støtter også foreningen Familier med Kræftramte Børn, som formidler fællesskaber og åndehuller for hele familien omkring det barn, der er sygt af kræft. Som de fleste andre mennesker, har vi også kræft tæt inde på livet, så det giver god mening for os at støtte denne sag.

Politik for sikkerhed, helbred og arbejdsmiljø. Politikker

Politik for helbred, sikkerhed og arbejdsmiljø


omtanke

Vi forpligter os til at beskytte vores medarbejderes helbred og sikkerhed på arbejdspladsen. Derfor har vi formuleret en politik for helbreds-, sikkerheds- og arbejdsmiljø. Her sætter vi fokus på at forhindre ulykker, fastholde arbejdsglæde og sikre et sikkert og motiverende arbejdsmiljø. Vi mener, at frihed under ansvar og gode arbejdsforhold er nøglen til at drive en succesfuld virksomhed.