Helbreds-, sikkerheds- og arbejdsmiljøpolitik for Solvo ApS

Internt i virksomheden

Vi forpligter os til at beskytte vores medarbejderes helbred og sikkerhed på arbejdspladsen. Derfor har vi formuleret en helbreds-, sikkerheds- og arbejdsmiljøpolitik med fokus på at forhindre ulykker, fastholde arbejdsglæde og sikre et sikkert og motiverende arbejdsmiljø.

 • – Vi respekterer arbejdstagerrettigheder og handler i overensstemmelse med national og international lovgivning på arbejdsmarkedsområdet, ligesom vi respekterer de rettigheder, der forhandles af arbejdsmarkedets parter på det danske arbejdsmarked
 • – Vi arbejder kontinuerligt for at forbedre arbejdsmiljøet
 • – Vi arbejder aktivt for at reducere arbejdsulykker
 • – Vi bidrager til medarbejderudvikling gennem videreuddannelse og udvikling
 • – Vi opfordrer alle ansatte til at indrapportere både ulykker og nær-ved-ulykker

 • – Vi forventer, at vores medarbejdere tager ansvar for deres respektive arbejdsmiljø og -område ved løbende at bidrage med forslag til forbedring heraf

 • – Udfordringer vedrørende arbejdsmiljø tages altid i betragtning i forbindelse med nye investeringer

 • – Inden for visse finansielle rammer prioriteres initiativer til forbedring af arbejdsmiljøet altid højt

 • – Gennem uddannelse og information sikrer vi, at vores medarbejdere kender til og følger denne adfærdskodeks i forhold til helbred, sikkerhed og arbejdsmiljø

 • – I forhold til arbejdstid tilstræbes det, at medarbejdere arbejder det ugentlige timetal, de er ansat og aflønnet i forhold til. Merarbejde afspadseres i det omfang, det er muligt, idet vi anser frihed og fritid som en vigtig del af et menneskeliv. Er afspadsering ikke muligt, honoreres merarbejdet økonomisk, da vi ikke forventer, vores medarbejdere arbejder gratis.

Eksternt i forhold til helbred, sikkerhed og arbejdstagerrettigheder hos samarbejdspartnere

Vi forventer, at vores leverandører og samarbejdspartnere også respekterer og støtter grundlæggende menneskerettigheder og arbejdstagerrettigheder, herunder ret til frihed, lige muligheder, ikke-diskrimination og fair arbejdsvilkår.

 • – Vores leverandører og samarbejdspartnere skal sikre, at deres medarbejdere er beskyttet mod enhver form for diskrimination og misbrug, herunder tvangsarbejde, børnearbejde, menneskehandel og diskrimination.

 • – Vores leverandører og samarbejdspartnere skal tage nødvendige skridt for at beskytte deres medarbejderes sundhed og sikkerhed og sikre adgang til beskyttelsesudstyr og nødvendig uddannelse i sikkerhed og sundhed

 • – Vores leverandører og samarbejdspartnere skal overholde alle relevante love og standarder, og medarbejderes ret til faglig organisering skal respekteres

 • – Vores leverandører og samarbejdspartnere skal have en politik for minimering af risiko for ulykker og skader på arbejdspladsen og for at håndtere arbejdsrelaterede sygdomme og skader på en passende måde