Referencer

Referencer.

Vi er stolte af det, vi laver, og vi uddyber gerne, hvad vi arbejder med. Her er lidt eksempler på noget af det, vi har leveret hidtil. Tøv ikke med at kontakte os for at høre nærmere om, hvordan vi kan levere automationsløsninger efter netop jeres behov.

Øverst ses Solvos simulering af robotten i FANUCs simuleringssoftware, ROBOGUIDE, og videoen nederst er robotten i funktion efter idriftsætning.

Optimering af eksisterende anlæg
staal & plast

Første skridt var at foretage en simulering, der blandt andet viste, at anlæggets areal kunne komprimeres. Komprimeringen gav mulighed for, at anlægget kunne flyttes og dermed placeres optimalt – både i forhold til anvendelse af materiale og i forhold til tilgængelighed for operatøren.

Som del af opgaven skulle der justeres i designet af griberen, hvilket i dette tilfælde blev løst i samarbejde med kundens eget maskinværksted. Ombygningen af griberen gør, at robotten nu opererer med roligere og mere hensigtsmæssige bevægelser, hvilket dels reducerer slitage på robotten, dels stabiliserer den. I samme ombæring har vi implementeret en scanne/søge-funktion, der udføres automatisk, når døren til anlægget har været åbnet. Det gør, at robotten selv finder ud af hvilken sæk, der skal hentes, efter fx palleskift eller lignende. Dette sikrer, at robotten til enhver tid vælger den rette sæk, uden der er behov for operatørinput selv efter manuelle handlinger som palleskift.

Med en intelligent ombygning af griberen og ny, gennemtænkt programmering, reduceres risikoen for fejlbetjening, og anlæggets oppetid øges. Nu kan anlægget nemmere betjenes af de medarbejdere, der i forvejen håndterer det øvrige udstyr i produktionshallen.

Solvo kan levere et lignende eller tilpasset anlæg til din virksomhed.

Automatisering i det små
Food-production

Solvo har blandt andet programmeret og leveret flere vanddoseringsstyringer, så man i sauce-produktionen er gået fra manuelt at afveje og tilsætte vand, til at kunne trykke på en knap, som sørger for, at den rette mængde vand tilsættes – i et lukket system.

“I begyndelsen afmålte vi vand manuelt på en gulvvægt. Det var på flere måder uhensigtsmæssigt. Nu har vi fået optimeret denne proces, så det også foregår meget mere sikkert. Solvo har god indsigt i vores behov og i de tekniske muligheder. Så de har designet programmet, så det passer lige til vores opskrifter, og det kunne installeres i de eksisterende produktionsfaciliteter.”

Det er automation i det små, men det gør en forskel og skaber værdi:

“Det er en investering, der har tjent sig hjem mange gange”, fortæller Benni Olsen, der sammen med Jesper Schmidt er indehaver af Food-Production.

“Vi laver jo bare sovs” – som Benni og Jesper siger – og så er det godt at kunne tage fat i Solvo, der kan give bud på steder at optimere produktionen, så Food-Production kan holde fokus på det, de er rigtig gode til.

Videoen øverst viser Solvos simulering af robotstyringen i KUKA.Sim. Videoen nederst er venligst stillet til rådighed af Idé-Pro og viser robotten i funktion.

Robotløsning i eksisterende produktionIdé-Pro

Robotten, Solvo har solgt til Idé-Pro, varetager nu en central funktion i produktionen af sprøjtestøbte emner. Robotten lader og placerer metalemner i sprøjtestøbemaskinens værktøj. Denne opgave er tidligere blevet udført manuelt. 

Eftersom virksomheden allerede var i besiddelse af selve anlægget, var det Solvos opgave at levere og programmere robotten, der skulle automatisere anlægget. I denne proces har Solvo også været inde over designet af griberen.

Det har været en interessant opgave, for der trækkes på indsigt i både mekanik og programmering, når der sættes robotautomatik til en eksisterende produktionslinje.

Med udgangspunkt i et forprojekt, hvor der blev foretaget grundig simulering i KUKA.Sim, fandt programmering og integration af robot og anlæg sted. Således kom vi godt i mål, og Idé-Pro har nu endnu en robot, der skaber mer-værdi i produktionen.

Vores erfarne ingeniører har naturligvis været med hele vejen til idriftsætning og overlevering til operatørteamet.

Prototype. Design. 3D. Automation. AULS. Enelift. Solvo. Udvikling.
Solvo. Enelift. AULS. Automation. Prototype. Gribeværktøj. Udvikling. Design.

Prototypeprojektenelift

Solvo har bidraget med udvikling af hardware til automatiseret påsætning og aftagning af endepropper til rørene i forbindelse med udviklingen af Enelifts AULS-system, fra idéudvikling til implementering og test on site.

Denne type projekt er et godt eksempel på styrkerne ved Solvo: På baggrund af bred erfaring med mekanik, programmering og robotteknologi, kan vi bidrage til idéudviklingen. Selvom det i dette tilfælde var udviklingen af selve robottens værktøj og ikke programmeringen, vi bidrog til, er viden om netop de muligheder og udfordringer, der kan opstå i resten af processen, afgørende for et godt resultat. Det helhedsorienterede og tværfaglige blik på opgaven lønner sig.

Billeder og video viser øverst Solvos model af prototypedelen. I midten ses den siddende på robotten, og videoen nederst er venligst stillet til rådighed af Enelift og viser hele AULS-systemet i aktion.