Miljø- og klimapolitik for Solvo ApS

Omfang

Miljø- og klimapolitikken angår alle medarbejdere i Solvo ApS. Men der udarbejdes klimaregnskab for arbejdsstedet på Jerlevvej 49, 7100 Vejle, og det er til denne adresse, mål om energioptimering hører, selvom det ikke er det primære arbejdssted for alle virksomhedens ansatte, idet alle medarbejdere benytter sig af muligheden for hjemmearbejdsplads. Denne ordning har den miljø- og klimamæssige fordel, at der er meget begrænset transport til og fra arbejde for alle ansatte, ligesom der anvendes eksisterende bygninger (hjem) som kontorfaciliteter. Miljø- og klimapolitikken skal være en rettesnor og et fokuspunkt for alle ansatte, og virksomhedens aktiviteter skal planlægges og udføres så vidt muligt i dette lys.

Det er ledelsens ansvar, at medarbejderne har kendskab til politikken. Det er medarbejdernes ansvar at efterleve politikken. Ved opdatering af klimaregnskabet, der foretages hvert andet år, vurderes det, om der er anledning til ændring af politikken. Frem- eller tilbageskridt rapporteres i forbindelse med udarbejdelse af klimaregnskab.

Formål med Solvos miljø- og klimapolitik

 • – at virksomheden overholder alle lovkrav på miljøområdet
 • – at opgaver løses med omtanke for miljø og klima
 • – at indkøb foretages med størst muligt hensyn til miljø og klima
 • – at forbrug af energi tænkes ind arbejdet

Overordnede forpligtelser

Solvo forpligter sig til at bidrage til at skabe et godt og sundt miljø. Med fokus på løbende forbedring af miljøet og reduktion af klimaaftryk er nedenstående punkter gældende:

 • – alle ansatte skal være bekendt med politikken
 • – politikken skal være en integreret del virksomhedens daglige drift
 • – vi vil sætte mål og arbejde for at blive bedre
 • – vi vil åbent og ærligt vil rapportere om vores mål, fremskridt (og uheld)
 • – vi vil overholde alle lovkrav på miljøområdet
 • – vi vil have fokus på påvirkning af miljø og klima i de løsninger, vi leverer

Konkrete fokusområder

 • – energioptimering – at reducere energiforbruget ved kontorfaciliteterne
 • – fragt – at mindske miljø- og klimapåvirkning fra fragt af varer til og fra virksomheden
 • – ressourcer og affald – mindske affaldsmængder og øge genanvendelse
 • – forbrugsvarer – fokus på miljøcertificeringer af forbrugsvarer i virksomheden
 • – ved al indkøb lægges vægt på indkøb af de mest miljøvenlige og mindst klimabelastende produkter, hvor det er muligt