Privatlivspolitik

Solvo ApS passer godt på dine data. Her kan du læse mere om, hvordan Solvo indsamler og anvender person- og virksomhedsoplysninger som led i administration og service.

Solvo, Passion for automation. Privatlivspolitik. Dataopbevaring. Industriel automation. Innovation. Programmering.

Solvos databehandling
DataOpbevaring

Når man indgår i et kundeforhold hos Solvo ApS behandler og opbevarer vi følgende data:

– CVR-nr. og virksomhedsnavn

– Faktureringsadresse og e-mail

– Virksomhedens telefonnummer

– Kontaktpersons navn, telefonnummer og e-mail

– Evt. leveringsadresse

Data opbevares og behandles via Solvos økonomisystem, så længe kundeforholdet varer, eller indtil kunden beder os om at slette data.
Udvalgte data opbevares på OneDrive.
For kunder, der bestiller fysiske produkter til levering, vil relevante oplysninger vedrørende leveringsadresse og eventuel kontaktperson blive udleveret til tredjepart som fx fragtfirma.

Solvo ApS. Passion for automation! Industriel automation. Innovation. Mekanik. Robot. Programmering.

Solvo passer på dine data
Datasikkerhed

Fokus på datasikkerhed og beskyttelse af personoplysninger er afgørende i alt, hvad man foretager sig som virksomhed.

Vi behandler virksomhedsoplysninger med henblik på at gennemføre ordrer eller opfylde en service-aftale. Vi behandler og opbevarer dine oplysninger sikkert og fortroligt i overensstemmelse med gældende lovgivning, herunder Persondataforordningen og Databeskyttelsesloven. De indsamlede oplysninger vil alene blive anvendt til det formål, de er indsamlet til, og de vil blive slettet, når dette formål er opfyldt eller ikke længere relevant.

Vi videregiver relevante oplysninger til tredjepart i forbindelse med håndtering af køb og salg samt varetagelse af kundeforhold.

Vi har i de relevante tilfælde indgået databehandleraftaler med databehandlere, hvilket er vores garanti for, at de overholder gældende regler om beskyttelse af dine virksomhedsdata.

Solvo. Privatlivspolitik. Rettigheder. Industriel automation. Innovation. Data. Mekanik. Robot. PLC. HMI. SCADA. Programmering.

Indsigelse, oplysning, sletning
rettigheder

Har der indsneget sig fejl i vores oplysninger om dig, har du krav på at få dem rettet, så de er korrekte. Du har desuden ret til at få udleveret de oplysninger, vi har indsamlet, i et almindeligt format (dataportabilitet). Endelig kan du bede om, at oplysninger om dig slettes eller begrænses. I disse tilfælde, skal vi bede dig kontakte os.

Hvis du ønsker at klage over Solvos behandling af dine data, kan dette ske til:

Datatilsynet

Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
Tlf. 33 19 32 00
**@da**********.dk

SCADA. Solvo ApS. PAssion for automation! Ansøgninger. Privatlivspolitik.

Jobansøgninger med videre
persondata

Sender du en job- eller praktikansøgning digitalt, gemmer vi ansøgning med tilhørende persondata i vores mail-arkiv. Data oprettes og behandles ikke andre steder og overdrages på intet tidspunkt til tredjepart. Mail-arkivet tømmes med mellemrum, hvorved al data slettes.

Tourist Feedbac

datasikkerhed